4G-hastighet Mobiltelefoni.no
Streaming: Med 4G får du høyere hastighet og bedre kvalitet når du streamer.

Hva er forskjellen på EDGE, 3G, 4G og 5G?

4G-nettet bygges fortsatt aktivt ut og nå er også 5G-nettet snart på vei, men visste du at vi fortsatt bruker 2G-nettet? Under går vi gjennom de ulike mobilnettverkene i Norge, hva som skiller dem og hvilke muligheter de gir.

Hva er 2G/GSM/EDGE?

GSM avløste den analoge mobiltelefonsystemet NMT og kalles gjerne 2G ettersom det er et andregenerasjons-nettverk. 2G er et digitalt nettverk og støtter enkel dataoverføring og gav mulighet til å sende SMS. 2G er den eldste mobilteknologien som fortsatt er i bruk.

Nettet ble først kommersielt tatt i bruk allerede i 1993, og brukes først og fremst til taletrafikk. Dataoverføring i form av EDGE har en makshastighet på 220 kbit/s og er dermed dårlig egnet til andre formål enn tekstmeldinger og ringefunksjoner.

Fakta

Slik vet du hvilket nettverk du er koblet til:

Er du koblet til 2G vises E, EDGE eller GPRS

Er du koblet til 3G vises 3G, H eller H+

Er du koblet til 4G vises 4G eller LTE

Hva er 3G/UMTS?

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) er tredjegenerasjons mobilsystem og kalles gjerne bare 3G.

Innføringen av 3G sørget for betydelig raskere datahastigheter enn med 2G og det ble dermed med utbyggingen av 3G-nettverk mulig å overføre større mengder data. For eksempel bilder, lyd og videoer.

Nettverket er et tale- og datanettverk, på lik linje med 2G, men er mer fremtidsrettet med tanke på det stadig økende forbruket av mobildata og forventningene om hastigheter.

Les også: Sjekk mobildekningen der du er

En bedring av 3G med innføring av HSPA (High Speed Packet Access) gjerne kalt 3,5G eller Turbo 3G øker hastighetene ytterligere.

Med 3G-nettet kan man i Norge få hastigheter på opptil 42 Mbit/s.

Hva er 4G/LTE?

Rent teknisk var det først med innføringen av 4G+ at Norge fikk sitt første reelle 4G-nettverk (i henhold til internasjonale standarder). LTE-nettet, i Norge markedsført som 4G, er et rent datanettverk uten tradisjonell mobilfunksjonalitet.

Med innføringen av VoLTE blir imidlertid tale og meldingsfunksjonaliteten integrert i 4G-nettet slik at 4G-nettet blir et fullverdig mobilnettverk.

Med 4G+ kommer de teoretiske hastighetene opp i 450 Mbit/s.

Vil du vite mer om 4G og 4G+?

Hva er 5G?

Neste generasjon mobilnettverk, 5G, er under testing og vil komme for fullt først om noen år. Med den neste generasjonen vil det bli snakk om teoretiske hastigheter i Gbit/s fremfor Mbit/s.

Her kan du lese mer om 5G og hva der fører med seg