Utregning av pris på mobilabonnement (illustrasjon)

Forutsetninger for utregninger av priser

Noen mobilabonnementer har makspriser på datatrafikk som overstiger inkludert bruk. Maksprisene kan gjelde per dag eller per måned. For å regne ut månedspris ved overforbruk på abonnementene med makspriser per dag, antar vi at man bruker like mye data hver dag, hele måneden, og at alle måneder har like mange dager.

I realiteten vil forbruket variere både innenfor ulike dager og innenfor ulike perioder innad i én gitt måned, men for å standardisere og generalisere utregningen har vi valgt å gjøre det på denne måten.

Vi forutsetter også at en gjennomsnittlig telefonsamtale varer 96 sekunder. Dette spiller inn på abonnementer hvor man ikke har ubegrenset taletid inkludert, og hvert anrop har en fast kostnad, i tillegg til minuttprisen.

I tilfeller hvor forbruk av MMS ikke kan velges, settes antall sendte MMS per måned til 0.

Har du spørsmål eller kommentarer til utregningene i tabellen er det bare å ta kontakt med oss.