Nkom godkjenningsmerke Mobiltelefoni.no

Verdig arvtager for Telepriser.no

Mobiltelefoni.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for sammenligning av mobilabonnement og mobilt bredbånd.

Etter nedleggelsen av Telepriser.no ble vedtatt i 2014, lanserte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), tidligere kalt Post- og teletilsynet, en godkjentordning som tildeles aktører som oppfyller kravene for prissammenligning.

Mobiltelefoni.no ble tildelt denne godkjenningen første gang i 2016, og var den første private aktøren som fikk tildelt godkjenning for prissammenligning av mobilt bredbånd.

Mobiltelefoni.no har fått Nkoms godkjentmerke for sammenligning av mobilabonnement og mobilt bredbånd også for 2024.

Prøv selv: Finn beste avtale tilpasset din mobilbruk

Statlig godkjentordning

I stedet for å lage en ny tjeneste for prissammenligning valgte Nkom å opprette en godkjentordning etter nedleggelsen av Telepriser.no. Her åpnes det for at private aktører som overholder de strenge kravene til etterrettelighet kan få et offisielt godkjentmerke.

Mobiltelefoni.no - illustrasjon
Mobiltilpasset: Som seg hør og bør fungerer Mobiltelefoni.no på alle plattformer.

Kravene er at tjenesten er:

  1. Tilgjengelig
  2. Pålitelig
  3. Transparent
  4. Fullstendig
  5. Objektiv

Les mer om kravene for godkjentmerket

Godkjentordningen ble i utgangspunktet tildelt for to år av gangen, men Nkom besluttet senere at godkjentmerket fra og med 2020 kun skal gjelde for ett år av gangen.

Et viktig kvalitetsstempel

– Godkjenningsmerket er et viktig kvalitetsstempel for oss, da det hever over enhver tvil at sammenligningen vår er fullstendig og objektiv. Vi startet Mobiltelefoni.no i forbindelse med at Telepriser la ned, nettopp for å fylle det vakuumet dette skapte for nordmenns informasjonsbehov i telefonimarkedet. Derfor er det spesielt gledelig at nettopp Nkom nå går god for innholdet i tjenesten, sier Gulbrand Øverbye, produktansvarlig i Mobiltelefoni.no.

Godkjentordningen er begrenset til prissammenligning på mobilabonnement og mobilt bredbånd og favner derfor ikke andre elementer på nettsiden, slik som anbudstjenestene for privat telefoni eller bedriftstelefoni.

Fra telepriser til godkjentordning

I oktober 2014 besluttet daværende Post- og teletilsynet å legge ned sin prissammenligningstjeneste Telepriser.no, etter å ha innsett at tjenesten ikke lenger ga et godt bilde av markedet.

– Vi har lenge tenkt nøye på hvordan vi skal håndtere dette, men vi ser at tiden er inne for en oppdatering av tjenesten. Grunnen er at sammensetningen av priser, slik vi har kunnet gi folk oversikt over til nå, i økende grad erstattes av pakker hvor de ulike tjenestene tilbys samlet. Det tar ikke den gamle plattformen som ble utviklet i 2002 hensyn til, sa assisterende direktør i PT, Elisabeth Sørbøe Aarsæther, til Teknisk Ukeblad den gangen.

I begynnelsen hersket det noe usikkerhet om hva som var neste steg, og tilsynet vurderte blant annet å sette av ressurser til å utvikle en ny tjeneste. Til slutt ble avgjørelsen å opprette en godkjentordning i stedet for å drifte en egen tjeneste.

Sammenlign priser selv

Det skal være enkelt å benytte seg av prissammenligningen vår, og du kan selv filtrere abonnement og avtaler etter hvilke behov du har.

Prøv selv: Sammenlign mobilabonnementer