Telia er Nordens største leverandør av mobiltjenester.

Telia var den første private teleoperatøren som fikk konsesjon til å drive i Norge ved siden av statseide Telenor, da under navnet Netcom. I 1993 ble det dermed for første gang konkurranse i telemarkedet, og prisene for mobiltelefoni begynte raskt å synke.

Netcom skiftet navn til Telia den 1. mars 2016.

Telia er heleid av TeliaSonera, som er det dominerende mobilselskapet i Sverige og Finland. TeliaSonera opererer i Europa og Asia.

I 2014 kjøpte TeliaSonera opp Tele2. Både OneCall og MyCall var da eid av Tele2. I 2015 overtok Telia helt den norske virksomheten til Tele2.

Det betyr at TeliaSonera nå eier flere selskaper: Telia (inkludert tidligere Tele2), OneCall og MyCall.

I 2018 kjøpte Telia alle de private mobilkundene til NextGenTel og Telio.