Økt hastighet på mobilt bredbånd
Se hvordan du kan få maksimal hastighet på mobilt bredbånd

Økt hastighet på mobilt bredbånd

Noen ganger er det ikke nok å være på nett. Noen ganger trenger du skikkelige hastigheter for å gjøre det du ønsker. Vi forklarer hva mulighetene dine er.

Hastigheten på det mobile nettverket er avhengig av hvilket selskap som leverer ditt mobile bredbånd, avstand fra senderen, dekningen der du befinner deg og hvor mange som er koblet til samme basestasjon samtidig. I tillegg kan unormalt kapasitetskrevende aktivitet fra andre kunder i samme nettverk slik som server-hosting og fildelingstjenester påvirke det mobile nettverket slik at det går saktere. Selskapene oppgir gjerne sin maksimale nedlastingshastighet når de oppgir hastighetene sine, mens reelle hastigheter ofte ligger noe lavere. Hvis du skal velge mobilt bredbånd ut i fra hastighetskriterier er det lurt å se på dekningskartene til de ulike operatørene vel så mye som på selskapets oppgitte maksimale hastighet.

Mobilt bredbånd kan gi deg høyere fart enn tradisjonelt bredbånd

Med riktig abonnement, god dekning og noen enkle grep kan du få hastigheter på mobilt bredbånd som overgår de fleste andre alternativene på markedet. 

Redusert hastighet ved stort forbruk

For å sikre et mobilt nettverk med god hastighet til flest mulig ser mobilselskapene seg nødt til å senke hastigheten ved forbruk over angitte grenser i løpet av én måned. Forbruket ditt regnes som antall MB nedlastet + antall MB opplastet. Hvor stor denne grensen er varierer mellom ulike mobile bredbånd og abonnementer, og du kan få oversikt over dette i tabellen vår over mobile bredbånd.

Du kan kjøpe deg fri

Hvis du har nådd grensen og opplever nedsatt hastighet på ditt mobile nettverk kan du kjøpe deg en tilleggskvote hos flere levrandører. Når du kjøper en tilleggskvote vil nettverket igjen være like raskt som tidligere.

Tips for å få raskere mobilt bredbånd

  1. Sitt på et slikt sted at du har mest mulig fri sikt mot senderen/mobilmasten som ligger nærmest deg. Klarer du å identifisere nærmeste mobilmast og plassere deg vendt mot denne, vil du kunne oppleve betydelig raskere internett.
  2. Unngå å sitte innenfor betongvegger eller stålkonstruksjoner.
  3. Unngå markiser eller persienner som kan hindre fri sikt gjennom vinduet.
  4. Jo høyere du sitter, jo bedre signal vil du få gitt at alle andre forhold er like. Prøv å surfe i 2. etasje hvis dekningen og hastigheten er dårlig i 1. etasje.
  5. De fleste mobile bredbånd vil fungere godt på de fleste steder i Norge. Er du allikevel ikke fornøyd med signalet og hastigheten på ditt bredbånd kan du forsterke signalet med ekstra antenner. Du kan bestille enten bordantenner eller faste antenner hos leverandøren av ditt mobile bredbånd.
  6. Ha alltid nyeste modem. Utviklingen innen mobilt bredbånd er rask, og det er lurt å alltid ha nyeste utstyr for å maksimere hastigheten
  7. Slå av unødvendige enheter som ikke er i bruk. Unngå at for mange enheter er koblet på/bruker nettet samtdig. Jo færre enheter tilkoblet samtidig, jo raskere nett.
  8. Gjør nettleseren din rask slik at du ikke sløser unødvendig med hastigheten på grunn av dette.

Nyttige lenker:

Nærmeste mobilmast/sender: Du kan finne nærmeste mobilsender på finnsenderen.no. Prøv å vende modemet mot den nærmeste masten som har mest mulig fri passasje mellom deg og masten.

Test hastigheten: Du kan teste hastigheten på ditt mobile bredbånd hos f.eks. nettfart.no. Husk at små variasjoner i hvor du har plasser modemet eller hvor du sitter kan gjøre utslag på din hastighet. For å få et korrekt resultat er det viktig at ingen andre programmer benytter nettlinjen mens testen pågår.

Beregn hvor mye data du trenger