IMEI-nummer Mobiltelefoni.no

Dette bør du vite om IMEI-nummer

IMEI står for International Mobile Equipment Identity og som navnet tilsier er det et internasjonalt identifikasjonssystem for mobile kommunikasjonsenheter. Ofte omtales IMEI som telefonens fingeravtrykk. Nummeret har 15 sifre, og disse kan fortelle hvilken produsent eller land den kommer fra, hvilken modell telefonen er, og i tillegg har den et eget serienummer. Nummeret er ikke knyttet til brukeren av telefonen.

IMEI-nummeret står under batteriet på mobilen. Du kan også åpne tastaturet og trykke *#06#, da vil IMEI nummeret dukke opp på skjermen. På de nyere modellene av iPhone finner du IMEi-nummeret på baksiden av telefonen.

IMEI-nummer Mobiltelefoni.no
Finn nummeret: På de nyeste iPhone-modellene står IMEI-nummeret på baksiden av telefonen, og på andre mobiler finner du det under batteriet.

Hvis mobilen din blir stjålet, er IMEI ekstra viktig

Blir mobilen din blir stjålet kan du sperre abonnementet eller kontantkortet ved å kontakte din operatør. Da vil ikke tyven kunne bruke ditt SIM-kort og du vil unngå å få regningen, men det vil fortsatt være mulig å sette inn et nytt SIM-kort og bruke telefonen.

Dersom du anmelder tyveriet, og ber politiet svarteliste IMEI-nummeret, vil dette legges inn i en nasjonal database som også kobles mot en internasjonal database. Hver gang mobilen skrus på vil IMEI-nummeret sjekkes opp før mobilen kobles opp mot nettverket.

Dersom IMEI-nummeret er svartelistet, vil ikke mobilen kunne kobles til noe nettverk. Også om noen skulle levere inn en mistet eller stjålet mobil til hittegods, kan det være greit å ha notert seg IMEI-nummeret slik at man kan få den tilbake.